Organisaatio

 

MTK-Uudenmaan (Maataloustuottajain Uudenmaan liiton) asioita hoitaa 12-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Liiton syyskokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

MTK-Uusimaa saa valtuuskuntaan kolme jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Uudenmaan alueella toimii 11 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Matti Perälä

Toiminnanjohtaja

0400 316 115

Mirka Niemelä

Järjestöagronomi

050 512 3728

Jaakko Holsti

MTK-Uusimaa Säätiön asiamies

0400 871 633

EU-avustajat

EU-AVUSTAJAT 2021

MTK-Pornainen

Matti Olkanen

matti.olkanen@pp.inet.fi

0400 804 879

MTK-Lohjan seutu

Jari Auvinen

jari.auvinen0@gmail.com

0400 102 056

MTK-Itä-Uusimaa

Hannu Jääskeläinen

ketolanoy@gmail.com

0400 496 994

MTK-Orimattila

Mikko Tupasela 

mikko.tupasela@phnet.fi

040 502 5896

Toimintakertomukset ja tilinpäätökset
Jäsenrekisteriseloste