Organisaatio

 

MTK-Uudenmaan (Maataloustuottajain Uudenmaan liiton) asioita hoitaa 12-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Liiton syyskokous valitsee vuosittain johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

MTK-Uusimaa saa valtuuskuntaan kolme jäsentä. Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. Heistä yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Uudenmaan alueella toimii 11 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.

Uudellamaalla toimii 2 lomitusyksikköä: Etelä-Suomen lomitusyksikkö sekä Vehmaan lomitusyksikkö. Liitolla on molempien lomitusalueiden yhteistyöryhmissä viljelijäjäsenet

Matti Perälä

Toiminnanjohtaja

0400 316 115

Mirka Niemelä

Järjestöagronomi

050 512 3728

Jaakko Holsti

MTK-Uusimaa Säätiön asiamies

0400 871 633

Asta Sarkki

Kenttäpäällikkö

kaavoitus, maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka, metsäsertifiointi, koulutusasiat

040 148 9933

EU-avustajat

EU-AVUSTAJAT 2023

Hannu Jääskeläinen

ketolanoy@gmail.com

0400 496 994

 

Mikko Tupasela

mikko.tupasela@phnet.fi

040 502 5896

 

Timo Hämäläinen

timo.hamalainen@wmail.fi

040 487 4662

Toimintakertomukset
Jäsenrekisteriseloste