_header_image

Metsän omistaminen ja metsätalous

MTK:n tavoitteena on metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Vaikutamme päätöksenteossa metsänomistajan parhaaksi. Seuraamme puumarkkinoita, jotta metsänomistajalla olisi paras tieto.

Kaikille puutavaralajeille alkaa olla kysyntää puumarkkinoilla.

Metsäedunvalvonnassa on tekemistä niin kotimaassa kuin EU:ssakin. Metsäjohtaja Juha Hakkarainen hahmottelee...

Työryhmäraportti metsätalouden uudesta kannustejärjestelmästä (Metka) luovutettiin 29.1. maa- ja...

Metsänhoitoyhdistykset
Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä ja tarjoavat metsänhoito- ja puukauppapalveluita metsänomistajille. 
www.mhy.fi