Takaisin Liiton puheenjohtajan terveiset joulukuu 2023

Blogi – Jäsenyys

Liiton puheenjohtajan terveiset joulukuu 2023

07.12.2023

Tervehdys,

Kirjoitan tässä nyt osaltani viimeistä puheenjohtajan palstaa. Ja ensimmäiseksi haluankin kiittää kaikkia jäseniä näistä vuosista, jotka olen saanut puheenjohtajana toimia. Erityiskiitos kentältä tulleesta tuesta, sekä uskosta siihen, että yhdessä saamme vietyä järjestöä eteenpäin. Puheenjohtajuuteni on sattunut kyllä erittäin mielenkiintoiseen aikaan ja vain muutaman vuoden sisään on tapahtunut monia asioita. Ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin koronakriisi, joka jo suoraan vaikutti liiton toimintaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. Hyvä, että sen suhteen pahin on takana ja normaalit kokoontumiset sekä toiminta on palannut uomilleen. Samalla korona-aika on tuonut tehoja edunvalvontaan, kun jokaiseen kokoukseen ei ole välttämätöntä tarvetta ajaa paikalle vaan asioita on mahdollista hoitaa myös etänä. Järjestön voima on jäsenistössä, joten yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan enemmän. Nyt alkaa olla hyvällä mallilla kokoontumiset erilaisissa tapahtumissa, sauna-illoissa ja virallisemmissa tilaisuuksissa. Ja tätä pitää vahvistaa ja jatkaa. Erityisesti nuorille ja uusille viljelijöille pitää löytää mahdollisuuksia kokoontumisiin.

Kriisit ovat myös kääntäneet yhteiskunnallista keskustelua maataloutta suosivaksi. Huoltovarmuuteen liittyvät huolet ovat nostaneet omavaraisuuden jälleen tärkeäksi asiaksi. Huoltovarmuuteen liittyen on kuitenkin pidettävä kirkkaana mielessä, että kestävän maatalouden mukana tulee myös huoltovarmuus. Oman tilan toiminta kestävällä pohjalla on parasta ruokaturvaa. Kukin tila tekee asiat omalla tavallaan, mutta oman toiminnan tarkastelua on syytä tehdä jatkuvasti. Talouden hyvä pito, ympäristön tilan tarkkailu sekä ympärillä olevista yhteisöistä, ihmisistä ja erityisesti itsestä huolehtimen ovat kestävän tilanpidon perusedellytksiä. Pysykäämme siis kestävyyden tiellä jatkossakin.

Oma urani MTK:ssa jatkuu nyt keskusliiton johtokunnassa. Tavoitteenani on pysyä edelleen myös uusmaalaisen viljelijän pulssilla vaikka toimenkuva kattaa koko Suomen. Samoin tietenkin yhteistyö liiton kanssa jatkuu uudesta paikasta huolimatta. Toivotan onnea ja menestystä kaikille uusille johtokunnan jäsenille joita saimme syyskokouksessa kaikkiaan 3 kappaletta. Ja pitäkää yhteyttä johtokuntaan, puheenjohtajaan, valtuustoedustajiin, jotta kentän ääni kuuluu eteenpäin. Yhdessä ollaan vahvempia.

Aleksis Kyrö

MTK-Uusimaa puheenjohtaja