MTK:n jäsenyys kannattaa


On monia syitä, miksi kannattaa liittyä MTK:n jäseneksi. Järjestö tarjoaa jäsenilleen edunvalvonnan lisäksi erilaisia jäsenpalveluja: ajankohtaista tietoa, tilaisuuksia ja koulutuksia. Merkittävä osa järjestön tuottamasta palvelusta on neuvontaa ja asiantuntija-apua.

Erittäin tärkeää on myös yhteisöllisyys - yhdessä tekeminen. Järjestöön kuuluminen luo jäsenille tunnetta yhteisöllisyydestä ja omasta ammatti-identiteetistä. Yhteisten arvojen ylläpitäminen sekä tietojen, taitojen ja tunteiden jakaminen saman alan ihmisten kesken on tärkeä osa järjestötyötä.

Jäsen saa lukuisan määrän rahanarvoisia jäsenetuja. Jäseneduilla voi saada useiden satojen eurojen suuruiset säästöt vuoden aikana. Valtakunnallisten jäsenetujen lisäksi maataloustuottajien liitot ovat neuvotelleet omia jäsenetuja, samoin metsänhoitoyhdistykset. Jäsenetuja voi saada esimerkiksi vakuutuksista, energiasta, polttoaineista sekä virkistys- ja vapaa-ajan matkoista.

Miten liityn MTK:n jäseneksi?

 

MTK on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien ammatti- ja etujärjestö. Voit hakea MTK:n henkilöjäseneksi, jos sinulla ei ole tilaa tai yritystä.

Jäsenhakemuksen voit tehdä internetissä olevalla liittymislomakkeella.

MTK:n jäsenmaksu

 

MTK:n valtuuskunta on päättänyt uuden vuonna 2021 voimaan astuvan jäsenmaksujärjestelmän mukaisesta jäsenmaksuohjelmasta vuosille 2021-2025. Uusi jäsenmaksujärjestelmä kohtelee jäseniä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti siten, että samanlainen tila maksaa samantasoista kokonaisjäsenmaksua eripuolilla Suomea.

Uusi jäsenmaksumalli muodostuu EDUNVALVONTAMAKSUSTA ja YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUSTA. Jokainen taloudellinen yksikkö (maatila, metsätila tai maaseutuyritys) maksaa edunvalvontamaksun, joka koostuu kaikille samansuuruisesta osasta sekä yritystoiminnan laajuuteen perustuvasta osasta. Laskentaperusteina ovat peltohehtaarit, eläinyksiköt, metsähehtaarit ja/tai yrityksen henkilötyövuodet. 

Esim 1. Jos sinulla on vain peltoa, maksat edunvalvontamaksun peltohehtaarien perusteella. Jos sinulla on eläimiä sekä metsähehtaareita mutta ei peltoa, maksat edunvalvontamaksua eläinyksiköiden ja metsäalan perusteella.

Esim 2. Jos kuulut vain MTK-yhdistykseen, maksat edunvalvontamaksun ja yhdistyksen jäsenmaksun. Jos olet sekä tuottajayhdistyksen että metsänhoitoyhdistyksen jäsen, maksat edunvalvontamaksun sekä molempien yhdistysten jäsenmaksut.

Jatkossa kaikki maksut laskutusperusteineen (MTK ja mhy) näkyvät samassa laskussa.

Vuoden 2024 laskutukseen otetaan käyttöön 5 € suuruinen paperilaskutuslisä. Tilaa sähköinen jäsenlasku tammikuun 2024 loppuun mennessä ja vältä 5 euron laskutuslisä.

 

Lue lisää jäsenmaksuista MTK:n nettisivuilta www.mtk.fi/-/jasenmaksuperusteet.

MTK-Uusimaan jäsenlehti Uusmaalainen