null Boosti starttaa syksyllä!

Artikkeli – Maaseutunuoret

Boosti starttaa syksyllä!

21.4.2016

Noniin kaikki nuoret manut, kauan odotettu Boosti lähtee käyntiin ensi syksynä! Osa teistä on voinutkin kuulla, kuinka olemme saunanlauteilla sun muissa tilaisuuksissa pyöritelleet ideaa hakea rahoitusta nuorten omaan tekemiseen. Ja nyt se aika on tullut ja rahat on saatu!

 

Mikä on siis Boosti?


Boostissa on siis kyse manujen eli nuorten maaseutuyrittäjien sparraamisesta. Boostissa ideat lähtevät nuorista. Saunakeskustelujen perusteella nuoret rankkasivat viime vuonna kolme teemaa, joiden parissa toivottavasti runsas pari vuotta töitä tehdään. Mukaan voi tulla vaikka kerran koikeilumielellä, mutta suurin hyöty varmasti tulee aktiivisesti osallistumisesta. Boosti toteutetaan yhdessä MTK-Hämeen ja SLC Nylandin nuorten kanssa.

1. Talous ja tuotannon hallinta
Keskeisenä tavoitteena on yrityksen toimintaedellytysten tarkastelu ja talousosaamisen lisääminen. Teeman alla opitaan määrittämään oman yrityksen talouden tunnuslukuja ja tunnistamaan niihin omassa yrityksessä vaikuttavia tekijöitä. Teeman alla käsitellään yrityksen johtamista, laajentamista ja investointeja. Asiantuntijat tulevat osaksi maatalouden ulkopuolelta, jotta nuori näkisi itsensä yrittäjänä eikä pitäisi esimerkiksi maatalousyrittämistä vain elämäntapana.

2. Monimuotoiset maaseutuyritykset
Teeman aihe on kaikista laajin. Se on suunnattu maatila- ja maaseutuyrittäjille, jotka haluavat laajentaa yritystään muuhun kuin perusmaatalouden suuntaan. Teema kattaa esimerkiksi suoramyynnin, jatkojalostuksen, maatilamatkailun, urakoinnin ja bioenergiaratkaisut. Teeman alla käsitellään esimerkiksi palvelumuotoilua, tuotteistamista ja markkinointia. Tavoitteena on saada yritykselle lisätuloa maa- ja metsätalouden ulkopuolelta.

3. Hyvinvoiva maaseutunuori
Teeman painopisteenä on tuottajan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen. Hyvinvointi nivotaan osaksi maaseutunuoren kokonaisvaltaista kehittymistä. Teemoina asiantuntijaosioissa ovat ravitsemus, painonhallinta, masennuksen ehkäisy, itsensä johtaminen, stressinhallinta, työskentely puolison kanssa sekä arjen ja työmäärän hallinta. Teemojen keskiössä on lisätä nuoren ymmärrystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksestä oman elämän ja yrityksen menestyksessä.

Kustakin teemasta järjestetään minimissään kolme koulutustilaisuutta vuodessa (osa tilaisuuksia voi olla yhteisiä). Tapaamiset sisältävät asiantuntija-avauksia, workshoppeja, tutustumisia ja ryhmätöitä. You name it! Menetelmien kautta manut pääsevät aidosti pohtimaan käsiteltäviä teemoja ja soveltamaan niitä oman yrityksensä toimintaan. Boostin tavoitteena on uuden tiedon, keskustelun ja ajatusten vaihdon kautta parantaa nuorten kykyä analysoida yrityksensä toimintaa ja investointien kannattavuutta. Työpajatoiminnan keskiössä on käytännönläheisyys: tavoitteena on saada nuoret viemään saadut ideat käytännön tasolle ja soveltaa uusia ajatuksia omassa liiketoiminnassaan.

Ja parasta on se, että manut pääsevät itse päättämään ja suunnittelemaan eri teemojen tarkempia aihepiirejä, valitsemaan puhujia ja alustajia… Kirsikkana kakun päällä järjestetään ryhmille ulkomaan tai kotimaan ekskursioita räätälöitynä ryhmäläisten kiinnostuksen mukaan

Tavoitteet lyhyesti

  • Nuorten yrittäjyyden tukeminen ja kehittymiseen kannustaminen uuden tiedon jakamisen ja keskustelujen kautta
  • Sovellettavia työkaluja ja menetelmiä sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen
  • Uusien vuorovaikutusmenetelmien hyödyntäminen
  • Nuorten yrittäjien verkostoituminen ja yhteistyö alueella lisääntyy
  • Nuoret ymmärtävät oman hyvinvointinsa yhtenä yrityksensä tärkeimmistä voimavaroista

 

Ja miten tästä eteenpäin?
 

Tule MTK-Uusimaan järjestämään saunailtaan 3.6 antamaan ideasi loppuvuoden ja ensi vuoden Boostin toimintaan. Lokakuussa järjestämme varsinaisen avaustilaisuuden ja ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran joulukuun alussa. Tammikuun 27-29 pvä on suunnitteilla Start up weekend.. Näistä kaikesta lisätietoa aikanaan.

Stay tuned ja liity Boostin FB-ryhmään https://www.facebook.com/groups/1061966060542873/

Boosti on Manner-Suomen kehittämisohjelman rahoittama koulutus- ja tiedonvälityshanke. Toivottavasti sanaa hanke ei tarvitse sanoa kuin tämän kerran. Mennään siis toiminta edellä.


Materiaaleja

29.4.2020 Manujen keskiviikkokahvit

Erika Mäkinen, Maanomistajien arviointikeskus, Maatalousyrittäjien juridiset ongelmat esitys

23.4.2020 Tuki-infot

Uudenmaan maaseutuhallinto, materiaalit

Uudenmaan ELY, Kotieläin 2020, Tietoa ja neuvoja valvonnasta esitys