Takaisin Eduskuntavaalit 2023

Ajankohtaista

Eduskuntavaalit 2023

07.03.2023

MTK-Uudenmaan jäseniä ehdokkaana eduskuntavaaleissa:


Eerikki Viljanen, Keskusta, Ehdokasnumero 396

Katri Heinmurto, Keskusta, Ehdokasnumero 368

Markus Eerola, Kokoomus, Ehdokasnumero 50

Pietari Jääskeläinen, Keskusta, Ehdokasnumero 371

Sanna Kurki, Keskusta, Ehdokasnumero 377

 

 

 

 

MTK-Uusimaan johtokunta kokosi kysymyslistan MTK-Uusimaan jäsenille, jotka ovat ehdolla eduskuntavaaleissa. Tässä vastaukset:

Sanna Kurki, 377, Keskusta

 1. Pitäisikö Uudellemaalle perustaa lisää luonnonsuojelualueita (mihin ja miten)?Mielestäni maanomistajat voivat suojella omia maitaan vapaaehtoisesti, mutta en näe perustelluksi perustaa lisää luonnonsuojelualueita valtion toimesta Uudellemaalle.
 2. Mielipiteenne suunnitteilla oleviin Suomi- ja Itäratoihin?
 • En tunne Suomirata-hanketta riittävän hyvin, ottaakseni siihen tarkkaa kantaa. Yleisesti olen sitä mieltä, että olemassa olevia ratoja pitäisi parantaa ja leventää ennemmin kuin rakentaa täysin uusia linjauksia.
 • Kuntapäättäjänä kannatan Itärataa ainakin Porvooseen asti ja mieluusti pidemmällekin Porvoon ja Loviisan seudun elinvoiman parantamiseksi. Tiedostan, että tämäkin hanke osuu monen maanomistajan omaisuuteen. Haluan toimia asiassa yhteistyössä eri tahojen kanssa ja pyrkiä etsimään yhteistä näkemystä, joka hyödyttää mahdollisimman monia.
 1. Onko yksityinen omaisuudensuoja riittävä? Miten omaisuudensuojaa pitäisi jatkossa kohdella?
 • Ei. Yksityistä omaisuudensuojaa tulee vahvistaa jatkossa edelleen. Esimerkkinä lunastuslain uudistus tulee saattaa loppuun ja lunastuskorvaukset riittävälle tasolle.
 1. Millä tavoin uusmaalaiset maatilat voivat olla osana Suomen ja alueen energiaomavaraisuutta?
 • Maatiloille pitää antaa mahdollisuudet investoida biokaasu-, aurinko-, tuuli- ja pienvoimaloihin sekä myydä energiaa ulos. Tiloja pitää kannustaa metsien hoitamiseen ja siitä saatavan bioenergian tuottamiseen ja käyttöön.
 1. Millä keinoilla ruokaketjun tulonjakautumista voidaan tasapainottaa?
 • Hintaketjujen avaaminen, tuontielintarvikkeille samat ehdot kuin kotimaiselle tuotannolle, kotimaisesta tuotannosta maksettava tuottajalle vähintään saman verran kuin tuontitavarasta.
 1. Mitä maatalouden asiaa ajaisit eduskunnassa?
 • Maatalouden kannattavuuden elpymiseen tähtääviä asioita.
 1. Miten edesauttaisit kotimaisen elintarviketuotannon elinvoimaisuutta?
 • Tekisin vaikuttamistyötä niiden asioiden puolesta, joita elintarviketuotannon harjoittajat esittävät elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Haluan myös vaikuttaa Suomen kantoihin EU:n suuntaan siten, että pidämme kansallisissa asioissa päätöksenteon omissa käsissämme ja ettemme aseta kansallisesti EU:n tasoa kireämpiä asetuksia tai lakeja.
 1. Miten arvostat kotimaista ruuantuotantoa ja maaseutua?
 • Arvostan kotimaista ruuantuotantoa ja maaseutua todella paljon. Käytän kotimaisia ja mahdollisimman lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja myös muita tuotteita aina kun niitä on tarjolla. Pyrin myös miettimään hankinnat siten, että voin ostaa kotimaista tuotantoa. Kuntapäättäjänä pyrin pitämään maaseutuasiat ja ruuantuottajien asiat aina mukana päätöksenteossa.
 1. Miten näet maataloustukien merkityksen kotimaiselle maataloudelle?
 • Niin kauan kuin tukijärjestelmä on olemassa ja käytössä, ovat tuet eli hinnanalennuskorvaukset elinehto kotimaiselle maataloudelle. Koen, että tukijärjestelmän tarpeellisuudesta on tehtävä selvitys ja käytävä laaja keskustelu. Näiden tulosten pohjalta on joko luovuttava tukijärjestelmästä tai uudistettava se yhteisen tahtotilan mukaiseksi.

 

Markus Eerola, 50, Kokoomus

 1. Pitäisikö Uudellemaalle perustaa lisää luonnonsuojelualueita (mihin ja miten)?
 • Metso ohjelman puitteissa suojelua lisättävä.
 1. Mielipiteenne suunnitteilla oleviin Suomi- ja Itäratoihin?
 • Lisäratoja ei tarvita, olemassaolevia väyliä parantamalla päästään tavoitteisiin liikenteen lisäämiseksi.
 1. Onko yksityinen omaisuudensuoja riittävä? Miten omaisuudensuojaa pitäisi jatkossa kohdella?
 • Ei ole riittävä, Maanomistajan oikeuksien lisääminen tarpeellista, erityisesti sähkölinjojen ja tuulivoima-alueiden osalta.
 1. Millä tavoin uusmaalaiset maatilat voivat olla osana Suomen ja alueen energiaomavaraisuutta?
 • Biokaasuinvestointien suosiminen ja aurinkovoimakapasiteetin rakentamisen lisääminen maatalousrakennusten katolle, on tehtävä helpommaksi
 1. Millä keinoilla ruokaketjun tulonjakautumista voidaan tasapainottaa?
 • Pitkällä juoksulla ruokaketjun läpinäkyvyyden lisääminen digitaalisten keinojen avulla. Välittömästi lainsäädännön valmistelu tuottajan aseman parantamiseksi
 1. Mitä maatalouden asiaa ajaisit eduskunnassa?
 • Taloudellisen aseman turvaamista, kiertotalouden edistämistä ja uusiutuvan energian tuotantoa.
 1. Miten edesauttaisit kotimaisen elintarviketuotannon elinvoimaisuutta?
 • Tuottajaorganisaatioiden perustamista ja elintarvikevientiä edistämällä, Tiestön kunnosta huolehtimalla.
 1. Miten arvostat kotimaista ruuantuotantoa ja maaseutua?
 • Maaseutu on Suomen selkäranka ja maatalous on maaseudun selkäranka.
 1. Miten näet maataloustukien merkityksen kotimaiselle maataloudelle?
 • Tukijärjestelmän kehittäminen seuraavalle tukikaudelle 2027 jälkeen on aloitettava välittömästi. Nykyinen tukijärjestelmä ei tue riittävästi yrittäjyyttä maatiloilla, vaan tuet valuvat muun ruokaketjun hyväksi.

 

Pietari Jääskeläinen, 371 Keskusta

 1. Pitäisikö Uudellemaalle perustaa lisää luonnonsuojelualueita (mihin ja miten)?
 • Yksityisomistuksessa olevien alueiden osalta luonnonsuojelualueiden perustaminen edellyttää vapaaehtoisuutta ja riittävää korvausta. Valtion maiden osalta luonnollisesti päättäjä päättää niiden suojelutoimista, kuitenkin niin, että maaseututoimijoiden näkemykset ennen päätöksentekoa otetaan huomioon.
 1. Mielipiteenne suunnitteilla oleviin Suomi- ja Itäratoihin?
 • Suomirataan (Hki-Tampere) suhtaudun kielteisesti. Miljardien investoinnit ja valtavat alueet jäävät uusien linjausten alle. Hyödyt todella vähäiset - jos ollenkaan - Ilmastotavoitteetkin saavutetaan vasta vuosikymmenten kuluttua. Itäradatkaan eivät taida olla tässä ajassa ajankohtaisia, ehkä joitain linjauksia lukuunottamatta. Perusparantamista ja uusien raiteiden rakentamista pääsääntöisesti nykyisten linjausten pohjalta kannatan.
 1. Onko yksityinen omaisuudensuoja riittävä? Miten omaisuudensuojaa pitäisi jatkossa kohdella?
 • Yksityistä omaisuudensuojaa pitää "vartioida". Mm. EU:lta on odotettavissa erilaisia esityksiä, mitkä toteutuessaan voivat heikentää omaisuuden suojaa.
 1. Millä tavoin uusmaalaiset maatilat voivat olla osana Suomen ja alueen energiaomavaraisuutta?
 • Biotalous on valtava mahdollisuus uusmaalaisille maatiloille energian omavaraisuuden lisäämiseksi korvaamalla fossiilisia raaka-aineita. Suomen biotalousstrategia 2022-2035 tähtää biotalouden arvonlisän kaksinkertaistumiseen.
 1. Millä keinoilla ruokaketjun tulonjakautumista voidaan tasapainottaa?
 • Ruoka on kaupoissa valtavasti kallistunut. Jalostava teollisuus ei ole pystynyt korottamaan tuottajahintoja niin, että tuottajat saisivat kohonneet tuotantokustannukset peitettyä. Kauppa ottaa ison - liian ison - siivun suomalaisista elintarvikkeista. Valtiovallan tulee turvata kaikissa olosuhteissa sekä energian että ruoan tuotannon kotimaisuus - omavaraisuus. On mietittävä keinoja lannoitteiden hintojen pysyttämiseksi kohtuullisina. Valtava virhe oli aikoinaan myydä lannoiteteollisuus Yaralle.
 1. Mitä maatalouden asiaa ajaisit eduskunnassa?
 • Mm. ruuan tuotannon omavaraisuutta. Maataloustuottajien tulee saada kohtuullinen toimeentulo työstään.  Kaikki ne toimet, jotka tukevat maatalouden elinvoimaisuuden turvaamista tulee ottaa käyttöön.
 1. Miten edesauttaisit kotimaisen elintarviketuotannon elinvoimaisuutta?
 • Olen toiminut vuosia toiminnan ja talouden suunnittelutehtävissä valtion keskushallinnossa, maakunta- ja kuntatasolla: Selvitän yhdessä MTK-n ja muiden keskeisten tahojen kanssa, mitkä tekijät vaarantavat kotimaisen elintarviketuotannon elinvoimaisuuden; ja millä toimin maatalouden ja yleensäkin maaseudun elinvoimaisuus voidaan turvata. Jos se edellyttää lainsäädännön muutoksia tai valtion budjettirahoitusta, olen kansanedustajana valmis osaltani työstämään niitä ja tekemään niistä laki- ja budjettiesityksiä. Tämä on minulle tuttua puuhaa ollessani 2009-2015 kansanedustajana. 
 1. Miten arvostat kotimaista ruuantuotantoa ja maaseutua?
 • Hyvinvoiva maaseutu ja Kotimainen ruuantuotanto, ruuan omavaraisuus on suoranainen elinehto Suomessa!  Maaseudun ja maaseutuyhteisöjen - kylien - kehittämistyö on tullut minulle tutuksi erityisesti toimiessani Suomen Kylien pääsihteerinä.
 1. Miten näet maataloustukien merkityksen kotimaiselle maataloudelle?
 • Suomi on pohjoinen karu maa, jossa talvet pitkiä ja kesät lyhyitä. Jo lähtökohtaisesti eteläisen Euroopan maat hyötyvät ilmasto-olosuhteistaan myös maataloudessa. Maataloustuet varmistavat kotimaisen maatalouden tulevaisuuden.