null MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunnan julkilausuma eläinpalkkiojärjestelmästä

Ajankohtaista

MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunnan julkilausuma eläinpalkkiojärjestelmästä

12.1.2022

Euroopan komissio vaatii Suomessa käytössä olevaan eläinpalkkiojärjestelmään muutoksia
järjestelmään kohdistetun tarkastuksen seurauksena. Käytännön toimeenpanoon nyt esitetyllä
aikataululla tehtävät muutokset ovat kohtuuttomia; viljelijät ovat jääneet käytännössä ilman keinoja sopeutua tukien muutoksiin.

Muutoksilla olisi vaikutusta etenkin tilojen väliseen eläinkauppaan varsinkin eri tukialueiden välillä.
Pelkona on myös, että tieto tukihausta ei ehdi välittyä laajasti viljelijöille, mikä johtaisi merkittäviin
tukimenetyksiin. Nyt esitetyt muutokset eivät pelkästään heikennä kotimaisen naudanlihan
omavaraisuutta vaan vaarantavat kotimaisen lihanjalostuksen jatkoa sekä kerrannaisvaikutuksineen Suomen kansantaloutta.

Eteläisen Suomen lihantuottajat pitävät nyt esitettyä muutosta sekä aikataulullisesti että käytännön tuotannon kannalta ongelmallisena, ja taloudellisilta vaikutuksiltaan dramaattisena vallitsevassa kustannuskriisissä. Näin ollen MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunta vaatii, että vuodelle 2022 suunnitellun eläinpalkkiouudistuksen toimeenpanossa otetaan vähintään vuoden aikalisä.

Tuottajajärjestö (MTK) on tuonut selvästi esiin jo aiemmin aikalisän tarpeen. Lisäksi uudistukseen
pyrittiin vaikuttamaan jo uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa, jotta muutokset olisivat viljelijöiden kannalta järkeviä. Komission tarkastuksen myötä tuottajien esittämät näkökannat ovat unohtuneet.

Lähtökohtaisesti nykyiseen rekisteriin perustuvaan palkkiojärjestelmään viljelijät ovat olleet tyytyväisiä. Komission vaatimilla muutoksilla on kohtalokkaita vaikutuksia eläinpalkkioihin muun muassa tammihelmikuulle ajoittuvan hakuajan vuoksi, jolloin palkkioita ei kerry. Eri vuodenaikoina syntyneet eläimet ovat erilaisessa asemassa palkkioiden kerryttämisen näkökulmasta. Muitakin yksityiskohtia on yhä viljelijänäkökulmasta avoinna. Muutos on paitsi erittäin ongelmallinen viljelijöille lähtökohtaisesti aiheuttaen erittäin merkittäviä taloudellisia sekä markkinavaikutuksia, tulee se myös aikataulullisesti liian nopeasti. Lihavaliokunta vaatiikin tarkempaa analyysiä muutosten vaikutuksista.

 

Lisätietoja:
Hannu Karppila
Valiokunnan puheenjohtaja
045 676 6509
hannu@karppila.fi

Materiaaleja

29.4.2020 Manujen keskiviikkokahvit

Erika Mäkinen, Maanomistajien arviointikeskus, Maatalousyrittäjien juridiset ongelmat esitys

23.4.2020 Tuki-infot

Uudenmaan maaseutuhallinto, materiaalit

Uudenmaan ELY, Kotieläin 2020, Tietoa ja neuvoja valvonnasta esitys