Takaisin Kannattavan ja kehittyvän maidon tuotannon edellytykset oltava koko maassa

Tiedote

Kannattavan ja kehittyvän maidon tuotannon edellytykset oltava koko maassa

25.03.2024

Suomen maatilojen myyntituloista 36 % ja 1,1 mrd. euroa tulee maidosta.  Alueellisesti maidon merkitys maatalouden myyntituloista voi nousta yli 80 %, kuten Kainuussa ja Lapissa.  Maidontuotannon säilyminen ja kehittyminen on tärkeää koko Suomen maataloudelle ja elintarvikeomavaraisuudelle.

Maidontuotannossa markkinahinnoilla ja tuotantokustannuksilla on suuri merkitys tuotannon kannattavuuteen, silti maidontuotantoa ei voida harjoittaa kannattavasti parhaillakaan viljelyalueilla Suomessa ilman maataloustukia.

Eteläisten alueen MTK- liittojen ja Itä- ja Keski-Suomen MTK- liittojen maitovaliokunnat ovat pettyneitä, ettei maa- ja metsätalousministeriö ole aikeissa edistää lypsy- ja emolehmäpalkkioiden eriyttämistä takaisin omiksi palkkiolajeikseen. Nykyisen palkkiomallin säilyttämistä perustellaan sen yksinkertaisuudesta saatavilla hyödyillä. Korostettakoon, että nämä hyödyt kohdistuvat ainoastaan hallinnolle, mikä tuntuukin olevan maidontuottajien tasa-arvoista kohtelua tärkeämpää. AB-alueen lehmäpalkkioon esitetty miljoonan euron korotus on riittämätön kompensoimaan poisleikattua luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta.

Maitovaliokunnat pitävät välttämättömänä, että maataloustukien maksut saadaan nopeammin maksuun. Etenkin AB-alueen eläinpalkkioiden maksu yli vuoden viiveellä tuen hakemisesta on kohtuuttoman pitkä aika. Eläinpalkkioiden ensimmäinen erä tulee voida maksaa ennakkona edellisen hakuvuoden eläinmäärän perusteella, kuten pohjoisessa tuessa on mahdollista tehdä.  Myös peltopuolen tukienmaksut tulee aloittaa ennakkona heti, kun tukitiedot ovat hakujärjestelmässä olemassa.  Tukien maksuja aikaistamalla on suuri vaikutus tilojen maksuvalmiuteen ja talouteen. Maksuaikojen aikaistaminen ei vaadi lisää tukirahaa, ainoastaan muutoksen tukiehtoihin ennakoiden maksamisesta nykyistä aiemmin ja tiettynä eräpäivänä.   

Maidontuotannon jatkuvuus ja säilyminen vaatii maitotiloillakin investointeja.  Maitotilat tarvitsevat investointipäätösten tueksi selkeän näkymän, että maatalouspolitiikka tukee jatkossakin maidontuotannon kehittymistä ja jatkuvuutta tasapuolisesti koko Suomessa. Myös EU:n politikkaan tarvitaan selkeyttä ja ennustettavuutta. Metsäkatoasetuksen kaltaista EU:n päätöksistä ei saa tulla este maito- ja lihatilojen navettahankkeille missään päin Suomea.            

 

Lisätietoja:
Esko Yli-Pärri                                                       Tuomas Pietiläinen
puheenjohtaja                                                     puheenjohtaja
Eteläisten MTK-liittojen maitovaliokunta          Itä-Keski-Suomen MTK- liittojen maitovaliokunta
puh. 040 831 5087                                              puh. 040 571 8545