Takaisin Maanomistajana aurinkovoimamarkkinoilla

Artikkeli – Maatalous ja suomalainen ruoka

Maanomistajana aurinkovoimamarkkinoilla

13.10.2023

Kasvanut tarve lisätä energiaomavaraisuutta ja paine luopua fossiilisesta energiantuotannosta on lisännyt uusiutuvan energian kysyntää. Tuulivoiman ohella yleistyvät myös aurinkovoimalat, mikä on lisännyt maanomistajille tulevia kyselyitä maiden vuokraamisesta voimalakäyttöön. Maan vuokraaminen voimala-alueeksi on yleensä maanomistajalle ainutkertainen tilanne, johon MTK ja MHY tarjoaa jäsenilleen tukea.   

Aurinkovoimasta on tullut tuulivoiman ohella tärkeä uusiutuvan energian lähde, jonka avulla voidaan korvata fossiilista energiantuotantoa sekä lisätä energiaomavaraisuuttamme.  

Suunniteltujen aurinkovoimahankkeiden määrä on lähtenyt merkittävään kasvuun, ja tämä onkin näkynyt maanomistajille aurinkovoimahankekehittäjien yhteydenottoina koskien maanvuokraamista. Hankkeiden kokoluokka vaihtelee muutamista hehtaareista useisiin satoihin hehtaareihin. Useammille maanomistajille maanvuokraaminen aurinkovoimalahankkeen kaltaiseen ja kokoiseen hankkeeseen on ainutkertainen tilanne elämässä. Maanomistajilla on ollut selvä ja kasvava tarve saada asiantuntijatukea sopimusneuvotteluihin.    

Kun uusiutuvan energian tarve kasvaa, samalla kasvaa myös tarve löytää uusille voimaloille paikkoja. Tärkeimpänä asiana maanomistajan kannattaa muistaa se, että voimalaa ei voida rakentaa ilman maanomistajan suostumusta. Tuotantoaluetta ei voi perustaa lunastusmenettelyllä. Maanomistajan kannattaa tutustua tarjottuun vuokrasopimusmalliin huolella ja tehdä sopimusneuvottelut rauhassa, sillä ensimmäinen sopimusluonnos harvoin on maanomistajalle se paras mahdollinen tarjous. 

 

Kunnollinen kilpailutus tuo hyvän sopimuksen  

Mikäli hanke koskettaa useita maanomistajia, kannattaa heidän pyrkiä neuvottelemaan hankkeesta yhteisesti varmistaakseen tehokkaat neuvottelut. Aurinkovoimalahankkeisiin tehtävät sopimukset ovat ylisukupolvisia, siksi niihin kannattaa paneutua huolella. Sopimuksien salassapitovelvollisuus astuu voimaan vasta allekirjoittaessa. Sopimusluonnoksesta saa keskustella naapurin kanssa sekä hyödyntää asiantuntija-apua sopimustulkinnassa. 

Potentiaalisen aurinkovoima-alueen kilpailuttaminen mahdollistaa eri toimijoiden vertailun sekä tuo esille alueen todellista markkina-arvoa. Lisäksi kilpailuttamisen avulla on mahdollista päästä parempiin korvaustasoihin ja sopimusehtoihin kuin pelkästään neuvottelemalla yhden hanketoimijan kanssa. On tärkeä muistaa, että maanvuokrasopimuksen myötä vuokrattavalla alueella maankäyttö muuttuu voimalapaikkojen osalta maa- ja metsätaloudesta energiatuotantokäyttöön. Energiatuotannossa olevan maan tuotto-odotus on ihan eri tasoa kuin maa- ja metsätaloudessa. 

 

MTK tarjoaa kattavaa tukea jäsenilleen  

MTK tarjoaa jäsenilleen neuvontaa tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin liittyen. MTK:n Tuulivoimaoppaasta löytyy kattavaa tietoa hankkeista, ja samaa sisältöä voi soveltaa myös aurinkovoimahankkeisiin. Kirjallisen materiaalin lisäksi MTK järjestää jäsentilaisuuksia ja koulutuksia aiheeseen liittyen, ja niiden tallenteet löytyvät Oiva-verkko-opistosta. Myös MTK liitot ja metsänhoitoyhdistykset järjestävät alueellisia koulutuksia. Tavoitteena on maanomistajien tietoisuuden kasvattaminen.   

MTK:n verkkosivuilta löytyy tuore mallisopimus aurinkovoiman maanvuokraa varten. Sopimusta voi käyttää sellaisenaan sopimaan aurinkovoiman maanvuokrasta tai siitä voi muokata itselleen sopivan version, mutta ennen kaikkea sen on tarkoitus olla esimerkki siitä millaisia asioita aurinkovoimaan liittyvässä maanvuokrassa olisi hyvä ottaa huomioon. Silti on hyvä tiedostaa, että sopimusmalli on vain yksi mahdollinen tapa sopia aurinkovoimaan liittyvästä maanvuokrasta. 

Mallisopimuspohjan lisäksi MTK tarjoaa jäsenille kommentointiapua sopimuksen tekemiseen. MTK:n asiantuntijat kommentoivat sopimuspohjaa kerran kutakin hanketta kohden. Tarkoituksena on antaa kerralla riittävät eväät sopimusneuvotteluita varten. Jos maanomistaja tarvitsee asiamiestä neuvotteluihin, niin silloin kannattaa kääntyä Mhy:n tai Maanomistajien arviointikeskuksen puoleen.  

 

Ohjeita maanomistajille aurinkovoimahankkeisiin  

Jos saat yhteydenoton taholta, joka tiedustelee maittesi mahdollista vuokraamista aurinkovoimalaa varten ja sinua mahdollisesti kiinnostaa alueen vuokraaminen, niin sinun kannattaa tehdä seuraavat asiat:  

  1. Kerro hankkeesta paikalliselle MTK-liitolle ja MHY:lle.  

  1. Pidä yhteyttä hankekehittäjään ja naapurikiinteistöjen omistajiin.  

  1. Muodosta maanomistajien neuvottelukunta. Jos ehdotetun aurinkovoimalan alueella on useamman maanomistajan maita, niin silloin kannattaa muiden maanomistajien kanssa muodostaa yhteenliittymä neuvottelemaan sopimuksesta. Paikallisilta MTK-liitoilta sekä MHY:lta saa apua neuvottelukuntien muodostamisessa.  

  1. Tarvittaessa kilpailuta hanke alan eri toimijoiden välillä. Toimijoita on monia ja heidän tarjoamiaan sopimuksia monenlaisia, joten itsellesi sekä alueellesi parhaiten sopivan alueen ja sopimuksen saa pyytämällä sopimusehdotuksia useammalta toimijalta.  

  1. Toteuta neuvottelut laadukkaasti ja tarkasti ja informoi muita maanomistajia neuvottelutuloksesta. 

 

Sopimusten kommentointi:  

MTK:n jäsenneuvontaan sisältyy sopimuskommentointi ja asiantuntijamme kommentoivat kunkin hankkeen sopimusta vain kerran. Sopimukset on mahdollista laittaa MTK:lle kommentoitavaksi osoitteeseen maanvuokrasopimukset@mtk.fi.  

 

Juho Ikonen 
Maankäytön asiantuntija, MTK