Uudellamaalla toimii 2 lomitusyksikköä, Etelä-Suomen lomitusyksikkö sekä Vehmaan lomitusyksikkö.

Lomituksen toimivuutta tarkastelee lomitushallinnon yhteistyöryhmät, joihin on nimetty viljelijäjäsenet kultakin alueelta. Mikäli sinulla on kommentoitavaa liittyen lomituksen sujuvuuteen, ole yhteydessä yhteistyöryhmän jäseniin, jotka vievät asiaasi eteenpäin lomitushallinnon käsittelyyn.

Etelä-Suomen lomitusyksikkö:
Päivi Lempiö 050 061 1377
Varalla:
Tomi Brusila 040 551 6418

Vehmaan lomitusyksikkö:
Pauliina Pakkasmaa 050 528 3342