Maatilakiinteistöresurssit tuottamaan

 

Taustat
Viljelijöillä on omistuksessa merkittävä kiinteistönhyödyntämisresurssi, joiden kaikkia ansaintamahdollisuuksia ei välttämättä kovin hyvin tunneta tai niitä ei tule useinkaan ajatelleeksi. Maatilakiinteistöresurssit kannattaa ottaa tarkempaan tarkasteluun, sillä uudet teknologiat, uudet asiakastarpeet, lainsäädännön muutokset ja erilaiset kehitystrendit luovat uusia mahdollisuuksia kehittää uusia tulolähteitä ja yrittäjyyttä maatiloille. Taustalla on maatilojen elinkeinotoiminnan monipuolistaminen yhdistämällä maaseudun vapaa kiinteistöresurssi, asiakkaiden markkinatarpeet ja maaseudun uudet tulolähteet.

Tavoitteet
Tavoitteena lisätä viljelijöiden valmiuksia hyödyntää maatilakiinteistöjen resurssitehokkuus-, uusiokäyttö-, tulonhankinta- ja yrittäjyysratkaisuja tilan kilpailukyvyn parantamisessa. Osatavoitteena on lisätä vuorovaikutusta eri toimialojen yritysten ja viljelijöiden välillä maatilakiinteistöresurssin saattamista uudeksi yrittäjätuloksi.

Kenelle?
Maatilatalouden harjoittajat ja muut maatila- ja metsäkiinteistöjä maaseudulla omistavat henkilöt sekä eri toimialojen yritykset, yhdistykset ja muut tahot, joilla on intressejä maaseudun kiinteistöjen käytön kehittämiseksi.

Mitä?
Vapaan kiinteistöresurssin kartoituksia, viriketilaisuuksia, teemakohtaista koulutusta ja yrittäjyyskoulutusta tutustumiskäyntejä ja benchmarkkausta, yrittäjäryhmäkohtaisia laskelmia, kehityssuunnitelmia ja uusia kontaktiverkostoja.

Milloin?      1.1.2017 – 30.6.2019

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit
Toteuttajat maaseudun uusiin avauksiin erikoistunut asiantuntija- ja kehitysyritys AF-Innova sekä pääyhteistyökumppanit MTK-Uusimaa ja SLC-Nyland. Muut yhteistyökumppanit Areva Solar Oy, Destia Oy, Maapörssi Oy, Sito Oy, Uudenmaan – Hämeen Turkistuottajat ry., Nosto Consulting Oy, Suomen Ampumaurheiluliitto ry. ja muita yksilöimättömiä toimijoita.

Tulokset:
Uusia ajatuksia, oivalluksia, ideoita, kumppanuuksia, taloudellista toimeliaisuutta, tuloa ja uutta boostia yrittäjyyteen.

Rahoitus:
Uudenmaan ELY-keskus, sponsoriyhteistyökumppanit ja viljelijät koulutusmaksujen muodossa.

Yhteydenotot
Sisältö ja toimenpiteet: AF-Innova / Harto Ylitalo 044 5885781, harto.ylitalo(at)af-innova.fi