Boosti - sparrausta nuorille maaseutuyrittäjille

 

Huom! Hanke on päättynyt 2019.

 

Boostin tavoitteena on uuden tiedon, keskustelun ja ajatusten vaihdon kautta parantaa nuorten kykyä analysoida yrityksensä toimintaa, saada uusia ideoita tulevaisuudelle, tukea maatalouden ja oman tilan muutokseen kuin myös voimia arkeen. Boosti tarjoaa myös mukavia irtiottoja arjesta!

Tavoitteet lyhyesti

  • Nuorten yrittäjyyden tukeminen ja uusien yritysideoiden kokeilu
  • Tilan ja itsensä kehittämiseen kannustaminen uuden tiedon jakamisen ja keskustelujen kautta
  • Työkaluja ja menetelmiä sekä fyysisen että henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen
  • Nuorten yrittäjien verkostoituminen ja yhteistyö alueella lisääntyy
  • Nuoret ymmärtävät oman hyvinvointinsa yhtenä yrityksensä tärkeimmistä voimavaroista

Osallistujat pääsevät itse päättämään ja suunnittelemaan tarkempia aihepiirejä, valitsemaan puhujia  ja alustajia tilaisuuksiin. Kirsikkana kakun päällä järjestetään ryhmille ulkomaan tai kotimaan ekskursioita räätälöitynä ryhmäläisten kiinnostuksen mukaan.
Boostin toiminta aika: syksy 2016 – syksy 2019.

 

Kolme teemaa - Mihin lähdet mukaan?

 

TALOUS JA TUOTANNON HALLINTA

Keskeisenä tavoitteena on yrityksen toimintaedellytysten tarkastelu ja talousosaamisen lisääminen. Teeman alla opitaan määrittämään oman yrityksen talouden tunnuslukuja ja tunnistamaan niihin omassa yrityksessä vaikuttavia tekijöitä. Teeman alla käsitellään yrityksen johtamista, laajentamista, miksei myös supistamista ja investointeja. Asiantuntijat tulevat osaksi maatalouden ulkopuolelta, jotta nuori näkisi itsensä yrittäjänä eikä pitäisi esimerkiksi maatalousyrittämistä vain elämäntapana.

Managerointi on asioiden tekemistä oikein; johtajuus on oikeiden asioiden tekemistä.— Peter F. Drucker

 

MONIMUOTOISET MAASEUTUYRITYKSET

Teeman aihe on kaikista laajin. Se on suunnattu maatila- ja maaseutuyrittäjille, jotka haluavat laajentaa yritystään muuhun kuin perusmaatalouden suuntaan. Teema kattaa esimerkiksi suoramyynnin, jatkojalostuksen, maatilamatkailun, urakoinnin ja bioenergiaratkaisut. Teeman alla käsitellään esimerkiksi palvelumuotoilua, tuotteistamista ja markkinointia. Tavoitteena on saada yritykselle lisätuloa maa- ja metsätalouden ulkopuolelta. Tapaamisissa tutustutaan mm. alan startuppeihin, perustetaan tai jatkotyöstetään nettisivuja, saadaan apua brändäämisen ammattilaisilta…

 

HYVINVOIVA MANU

Teemaryhmän painopisteenä on nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen. Teemoina asiantuntijaosioissa voi olla ravitsemus, painonhallinta, itsensä johtaminen, stressinhallinta, työskentely puolison kanssa sekä arjen ja työmäärän hallinta. Keskiössä on lisätä nuoren ymmärrystä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksestä oman elämän ja yrityksen menestyksessä. Mitä voi olla luvassa; parisuhde- ja sinkkuviinloppua, lajikokeiluja, nuorten kuntoremontti…

Ei työ tapa, vaan työtapa.

 

JA KYLLÄ, VOI OSALLISTUA MONEEN…!

Kaikki tilaisuudet ovat kaikille avoimia, paitsi ekskursioille ja ulkomaanretkille osallistujamäärä on rajattu. Jokainenen teemaryhmä tapaa vuoden aikana vähintään 3 kertaa. Yhteistapaamiset ovat myös mahdollisia! Työpajatoiminnan keskiössä on käytännönläheisyys: tavoitteena on saada nuoret viemään saadut ideat käytännön tasolle ja soveltaa uusia ajatuksia omassa liiketoiminnassaan.

Toiminta on rentoa, keskustelevaa ja ei-pönöttävää. Saunomaan pääsee melko varmasti ja yhteisöllisyys on vähintään yhtä tärkeää kun itse asiaosuus. Älä jää siis kotiin.

 

Me toteutamme

 

Johan Staffas
MTK-Uusimaa
johan.staffas(at)mtk.fi
050 512 3728

Susanna Valtonen
MTK-Häme
susanna.valtonen(at)mtk.fi
040 588 0500

Emmi Nurmi
SLC Nyland
emmi.nurmi(at)slc.fi
040 7738 220

 

Boosti toteutetaan yhdessä MTK-Hämeen ja SLC Nylandin nuorten kanssa. Boosti on Manner-Suomen kehittämisohjelman rahoittama koulutus- ja tiedonvälityshanke.

Stay tuned ja liity Boostin FB-ryhmään